Om Solbakken

 

Den selvejende institution Kollegiet Solbakken er Københavns grønne kollegium for par og familier.

Solbakken blev bygget 1954-56.

Solbakken har tre mærkesager: det grønne, det sociale, familierne.

Beliggenheden er i krydsfeltet mellem Vesterbro, Valby og Sydhavnen, mellem CarlsbergByens kultur og den fredfyldte natur på Vestre Kirkegård.

Huset har 11 etager – Højeste punkt er 47,5 m. over havet.
Kollegiet har 140 lejligheder på cirka 63 m2. Hver lejlighed har to altaner.Spejlvend selv for at se den anden type (H/V) lejlighed.
Der bor cirka 300 personer på Solbakken, heraf er cirka 140 børn.
På Solbakken er der fællesvaskeri, læse-, lege- og tv-stue, beboerhus, gæsteværelser, værksted, motionsrum og læsesale samt specialerum.
På 11. sal ligger der desuden en vuggestue, samt en børnehave i stueetagen. Halvdelen af pladserne er reserveret til børn af Solbakkens beboere.

 solbakken

  • Kun familier, hvor de(n) voksne er studerende, kan komme i betragtning til en lejlighed. Børnefamilier prioriteres først. Ansøger(e) skal have mindst to års studietid tilbage på en SU-berettiget eller en statsanerkendt og kompetencegivende uddannelse med mindst 20 timer ugentlig undervisningstid.
  • Ansøgningsproceduren – herunder ventelister – varetages pr. 1. januar 2014 af Kollegiernes Kontor i København (KKIK)
  • Kollegiet ledes af Bestyrelsen og Beboerrådet.
    Beboerrådet fungerer som en hvilken som helst afdelingsbestyrelse og består altså af beboere.
  • Beboerrådet refererer til Bestyrelsen, som er et politisk organ med seks medlemmer:
    to fra kollegianerne, to fra Københavns Universitet og to fra Borgerrepræsentationen.
  • Solbakken har desuden en kollegianerforening, der står for diverse hyggelige og sociale aktiviteter, herunder sommerfest og morgenmad. Juletræstænding arrangeres traditionen tro sammen med Beboerservice.