Kontakt

Adresse:

DSI Kollegiet Solbakken
Rektorparken 12-24
2450 København SV

Beboerservice (BBS)

Kan kontaktes vedrørende lejligheder, driften og bygningen som sådan.
Se desuden sikringsskabet udenfor din lejlighed for akutnumre.

Adresse:
Rektorparken 18, st
2450 København SV

Telefon: 33318180
Telefon- og kontortid: Mandag-fredag 08.00-09.00, samt onsdag 16.00-17.30 (ikke i skoleferier)

Email: bbs@solbakken.dk

Se i øvrigt www.solbakken.info som er Beboerservice’ egen informationskanal.

Beboerrådet og Bestyrelsen

Kan kontaktes ved forslag til beboermødet eller spørgsmål vedr. beboerdemokratiet.

Email: ledelsen@solbakken.dk

Beboerrådet og bestyrelsen kan desværre ikke besvare spørgsmål om ansøgninger og ventelister. Disse bedes rettes til Kollegiernes Kontor i København (KKIK).

FSB

Kan kontaktes vedrørende lejekontrakt, husleje, interne ventelister mm.

fsb@fsb.dk