Kontakt

Adresse:

DSI Kollegiet Solbakken
Rektorparken 12-24
2450 København SV

Beboerservice (BBS)

Kan kontaktes vedrørende lejligheder, driften og bygningen som sådan.
Se desuden sikringsskabet udenfor din lejlighed for akutnumre.

Adresse:
Rektorparken 18, st
2450 København SV

Telefon: 33318180
Telefon- og kontortid: Mandag-fredag 08.00-09.00

Email: bbs@solbakken.dk

Beboerrådet

Beboerrådet kan kontaktes vedr. forslag til  beboermødet eller spørgsmål vedr. beboerdemokratiet.

Email: beboerraadet@solbakken.dk

Beboerrådet kan ikke besvare spørgsmål om ansøgninger og ventelister. Disse bedes rettes til Kollegiernes Kontor i København (KKIK).

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af to repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne, to kommunalt udpegede repræsentanter og to beboervalgte repræsentanter.

E-mail: bestyrelsen@solbakken.dk

Kollegianerforeningen

Forslag til kollegianerforeningen sendes via e-mail.

E-mail: kollegianerforeningen@solbakken.dk

Kassereren kan kontaktes på kassereren@solbakken.dk. Husk at vedhæft kvittering samt dit reg. og kontonr.

FSB

Kan kontaktes vedrørende lejekontrakt, husleje, interne ventelister mm.

E-mail: fsb@fsb.dk