Affaldssortering

I forbindelse med tømning af containere i affaldsskakterne, oplever vi desværre at der bliver smidt en masse ting i skakterne som burde sorteres.

Sidste uge fandt vi blandt andet køkkenknive, rivejern, glas og batterier i containerne, og hvis man smider et syltetøjsglas i skakten kan jeg godt afsløre at det smadrer når det lander. Så husk at sortere, der er kildesortering i containergården til metal, pap, papir, bio, batterier samt glascontainer over for gården.

Alle poser der smides i skakten skal bindes i toppen, som det ses på billedet nedenunder åbner poserne sig når de lander, til stor gene for personalet der skal stå og skovle det op, hvis man har madrester eller lignende så brug gerne en ekstra pose, bleer skal også i pose da de ikke holder sig lukket når de lander.

Mvh Beboerservice

Affald sat på jorden i containergård Et typisk affaldsrum mandag morgen

Info vedrørende renovering IV

Renoveringen er godt i gang og skrider planmæssigt frem, nederst kan ses forskellen på de gamle fugebånd der bliver fjernet og de nye der sættes i .

Der er blevet spurgt ind til hvor længe altanerne skal holdes ryddet når tømrer har været forbi, det kan ikke siges helt præcist men man skal dog regne med at det tager ca 14 dage at gøre en hel opgang færdig med tømrer og murerarbejde, når stilladset flyttes væk fra opgangen kan man roligt sætte tingene tilbage på altanen.

Husk at kigge i postkassen efter varsling så håndværkerne kan få adgang til boligen, og aflever evt en nøgle hos beboerservice hvis det ikke er muligt at være hjemme.

Mvh Beboerservice

Forskellen på nyt og gammelt fugebånd

Info vedrørende renovering III

Kære beboere

  Orientering        Som I formentlig har observeret er vi nu gået i gang med facadeistandsættelsen. Arbejdet på facaderne vil foregå fra opgang 12 til opgang 24. Vores hovedentreprenør Svaneeng A/S, har opstillet arbejdsplatform på sydfacaden. I løbet af et par uger vil vi også påbegynde på nordfacaden. I forbindelse med arbejder på syd og nordfacaden skal vi skifte fuger samt badeværelses-vinduer, og vi har behov for at komme ind i boligen. Dette kommer vi tilbage til i en ny information.  
Arbejde til udførelse        Følgende arbejder skal udføres:
Sydfacaden Fugerne omkring vinduerne er dårlige og skal skiftes. Facader skal gennemgås for huller og revner. Altanværn skal kontrolleres for huller og revner, dette både på ind- og udvendig side. Hvor der konstateres huller og revner vil disse blive repareret.  
Nordfacaden: Samtlige vinduer til badeværelser skal udskiftes. Vinduer til opgangen skal malerbehandles.   Facader skal gennemgås for huller og revner. Altanværn skal kontrolleres for huller og revner, dette både på ind- og udvendig side. Hvor der konstateres huller og revner vil disse blive repareret.
11. sal Facaderne skal renoveres. Der skal udføres både murer-reparationer og malerarbejder. Taget skal gennemgås og afhjælpes.    
  Byggeplads      Alle arbejder, på både syd- og nordfacade, vil blive udført fra arbejdsplatform. I vestenden (ved børnehaven) vil der desuden blive opstillet stillads, da vi ikke kan anvende arbejdsplatform dér.   Arbejdsplatformene er indhegnet således at man ikke kan komme til dem, og det er forsvarligt at færdes i området.  
Adgang til jeres bolig Reparation af de udvendige fuger på jeres vinduer fordrer desværre at vi skal åbne vinduerne. Vi har derfor behov for, at få adgang til jeres boliger således, at vi kan åbne og lukke vinduerne. Det fordrer at I, enten er hjemme, eller afleverer en nøgle til håndværkerne. Dette vil I modtage særskilt meddelelse om. Ligeledes vil det naturligvis kræve adgang til jeres bolig, når vi skal skifte badeværelsesvinduer mod nord. Mere om dette i en senere orientering herfra.  
 Beboerorienteringer  Nærværende orientering er den første i rækken af flere. Når vi har behov for, at komme ind i jeres boliger, vil I modtage særskilt advis fra entreprenøren. På disse orienteringer vil der være anført kontaktoplysninger, hvis I har behov for, at komme i kontakt med entreprenøren.  
  Byggeperiode    Vi forventer at kunne afslutte alle arbejder ultimo november. Vi kan dog blive udfordret såfremt vejret driller os. Når vi arbejder i højden er arbejdsplatformen vindfølsom, og der vil sikkert blive dage hvor vi ikke kan arbejde. Vi har indregnet dage i tidsplanen hvor vi er nødsaget at blive på jorden, men vi kender jo ikke det faktiske antal. Vejret kan vi ikke kontrollere.   Den daglige arbejdstid vil være fra kl. 7 og slutte ca. kl. 15.    

Såfremt der er spørgsmål til nærværende beboerinformation er I velkomne til at BBS på: bbs@solbakken.dk

Mvh BBS

Info vedrørende renovering II

På tirsdag d.25-05-2021 starter leverandøren op med at lægge køreplader langs facaden mod parken. I den forbindelse er det vigtigt at området omkring søjlerne er ryddet for cykler, barnevogne og lignende så de kan komme til.

Der vil i de kommende måneder under renoveringen blive lidt trangt i cykelstativerne og der kan opstå situationer hvor der skal flyttes lidt rundt, så det er vigtigt at cykler ikke er låst fast til stativerne.

Med venlig hilsen

Beboerservice

Info vedrørende renovering I

Tiden nærmer sig for renovering af vinduer samt facader på Solbakken.

I den forbindelse vil der blive lagt køreplader langs hele facaden ud mod parken, og derudover er det nødvendigt at en del af den grønne beplantning op ad facaden blive skåret ned, så leverandøren kan få plads til lift og stilladser der skal bruges.

Det betyder at buskene ud for nummer 12 vil blive fjernet ca.5 meter ud fra facaden, samtidig vil to fag cykelstativer blive fjernet for at skabe plads. De to højbede af metal på plænen vil også blive fjernet da de er i meget dårlig stand, ønsker man nogle planter fra bedene er det tilladt at tage det man kan bruge. Roserne der vokser op ad søjlerne vil blive skåret ned til en meter så der er plads til lift.

Der vil komme yderligere information vedrørende renoveringen fra leverandøren, når vi kommer tættere på opstart. Når vinduerne i badeværelser skal udskiftes vil de enkelte boliger blive varslet vedrørende adgang.

Eventuelle spørgsmål kan sendes på bbs@solbakken.dk

Med venlig hilsen

Beboerservice

Genåbning af motionsrummet

Kære beboere


Vi er glade for at kunne meddele at motionsrummet kan genåbne torsdag d. 6. maj. Af hensyn til lokalets størrelse vil der være adgang for max 5 personer ad gangen.


Motionsrummet bliver grundigt rengjort i morgen, onsdag, så det er klar til træning torsdag. Derudover vil motionsrummet blive rengjort hver onsdag kl. 8-9.30. Det er ikke muligt at træne i dette tidsrum.


Der vil være sprit og papir til rådighed til afspritning af maskiner før og efter brug. Kontakt venligst BBS hvis der mangler sprit eller andre materialer.


Adgang til motionsrummet sker på eget ansvar og bestyrelsen forbeholder sig retten til at lukke lokalet i tilfælde af at retningslinjerne ikke overholdes.

Vh

Bestyrelsen og beboerrådet

Genåbning af kollegiet

Kære beboere

Vi er glade for at kunne meddele at fællesrummet på 11. sal og læsesalen igen er åben. Vi opfordrer til at gældende forsamlingsforbud overholdes. I læsesalen har BBS indrettet fem separate studiepladser med god afstand. Husk at spritte bordet af efter brug.

Det hidtidige krav om minimum 48 timer mellem hver booking af overnatningsfaciliteterne fjernes. Alle overnatningsfaciliteter kan derfor bookes som normalt via https://web.vasketur.dk/DB0177b/ uden at der skal søges dispensation. Husk at man som lejer har ansvar for rengøring af rummene.

Beboerhuset og lobbyen er igen åbne for booking. Vi opfordrer også her til, at gældende forsamlingsforbud overholdes.

Motionsrummet er fortsat lukket og forventes at genåbne når fitnesscentre i samfundet åbner (formodentlig d. 6. eller 21. maj i følge regeringens genåbningsplan). Denne beslutning af truffet af bestyrelsen.

Vh
Beboerrådet og bestyrelsen

Forlængelse af nedlukning til d. 5. april 2021

Kære kollegianere,

Beboerrådet har besluttet at forlænge nedlukningen af kollegiets faciliteter til og med d. 5. april 2021 jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Dog genåbnes genbrugsrummet og værkstedet pr. 1. marts 2021. Husk at hold afstand og sprit grundigt af.

Det er muligt at få dispensation til booking af lukkede faciliteter under særlige omstændigheder hvis vi kan garantere 48 timer mellem hver reservation. Særlig omstændigheder omfatter eksempelvis booking af lobbyen i forbindelse med flytning, lån af et rum i forbindelse med studie/eksamen eller leje af overnatningsfaciliteter til overnattende gæster.

Ansøgning og spørgsmål om dispensation sendes via mail til beboerraadet@solbakken.dk og behandles løbende.

Bedste hilsner

Beboerrådet

Nye links til booking af vasketider og faciliteter

Kære alle,

I forbindelse med opsætning af ny skærm i vaskeriet er der oprettet to separate bookingsystemer til hhv. vaskemaskiner/tørretumblere og faciliteter. Fremover skal den nye skærm i vaskeriet benyttes til booking af vasketider og den gamle til booking af faciliteter. Det er naturligvis også muligt at booke online via disse links:

Vaskemaskiner og tørretumblere: https://web.vasketur.dk/DB0177/
Faciliteter: https://web.vasketur.dk/DB0177b/

Du kan altid finde direkte links til de to bookingsider på https://solbakken.dk under “Online reservation” i øverste højre hjørne.

Bedste hilsner
BBS og Beboerrådet