Beboermøde – 5. april 2020

Kære kollegianere

Der er på mange måder vendt op og ned på samfundet i øjeblikket, og beboerrådsarbejdet er ikke nogen undtagelse. Vi er således udfordret mht. at få overholdt vores frister omkring godkendelse af det kommende budget 2020/2021 – et budget der lægger op til en omfattende renovering af ejendommen og dertilhørende huslejestigninger for os alle.

Beboerrådet afholder derfor et ekstraordinært beboermøde d. 5. april 2020 kl. 10.00.

Mødet vil blive afholdt digitalt, så at vi undgår at skulle mødes mange mennesker og risikere en potentiel smittespredning. Mødet vil foregå på platformen Teams (se ovenstående link).

Da mødet afholdes som et ekstraordinært beboermøde, er det ikke muligt at komme med punkter til dagsordenen. Der vil kun være et punkt på dagsordenen nemlig fremlæggelse af budgettet. De indkomne punkter som vi allerede har modtaget i beboerrådet, vil blive udskudt til næste ordinære beboermøde.

Vi håber at I har forståelse for, at vi grundet omstændighederne gerne vil afholde mødet så simpelt og gnidningsfrit som overhovedet muligt.

For at overskueliggøre budgettet, er det aftalt med BBS, at de vil lave en digital videofremlæggelse af budgettet, som vil blive lagt ud på solbakken.dk/beboermoede. Vi vil opfordre alle til at se videoen inden mødet. Vi i beboerrådet vil ligeledes arbejde på at uploade et Q&A-dokument, med de spørgsmål som vi kunne forvente at kunne I kunne have til budgettet.

Budgettet 20/21 vil som altid blive delt ud i postkasserne i starten af uge 14.

Vi glæder os til at ”se” jer!

Med venlig hilsen

Beboerrådet (beboerraadet@solbakken.dk)

Dagsorden: 2020.04.05 BM Dagsorden
Budget 20/21 (sammentrængt): Budget 2020-21 – sammentrængt
Budget 20/21 (fuldt): Budget 2020-21 – fuldt 
Budget Q&A: Budget 2020-21 – Q&A
Vedligeholdelsesplan: Vedligeholdelsesplan 20 år
Link til møde:
Teams-møde