Beboermøde – 17. november 2020

Kære kollegianere

Det er endnu engang tid til det årlige ordinære beboermøde. Grundet coronarestriktionerne vil mødet blive afholdt via Zoom (Meeting ID: 650 4438 5096, passcode: Solbakkens postnummer).

Forslag som ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5 skal sendes til beboerraadet@solbakken.dk senest d. 12. november kl 12.00. Mødet afholdes jf. procedurer beskrevet i Bekendtgørelse 666 som kollegiet er underlagt.

Beboerrådet vil opfordre til, at forslag som ikke er af hastende karakter udskydes til næstkommende fysiske beboermøde. Dette for at sikre den gode debat og korrekt stemmeoptælling. Beboerrådet vil indkalde til et ekstraordinært beboermøde så snart det igen er muligt at samles.Vi håber på jeres forståelse og glæder os til at se jer.

Regnskabet for 19/20 er uddelt i alle beboeres postkasse i uge 44 og skal godkendes på mødet.

Vi glæder os til at ”se” jer!

Med venlig hilsen
Beboerrådet (beboerraadet@solbakken.dk)

Dato: tirsdag d. 17. november 2020 kl. 20.00
Indkaldelse: Indkaldelse til beboermøde 17.11.2020
Dagsorden: Dagsorden 17.11.2020
Regnskab 2019/2020:
Regnskab 2019-20 (sammentrængt) (det fulde regnskab kan ses hos BBS eller fås ved henvendelse til beboerrådet)
Link til møde: Zoom møde (Meeting ID: 650 4438 5096, Passcode: Solbakkens postnummer)