Info vedrørende renovering III

Kære beboere

  Orientering        Som I formentlig har observeret er vi nu gået i gang med facadeistandsættelsen. Arbejdet på facaderne vil foregå fra opgang 12 til opgang 24. Vores hovedentreprenør Svaneeng A/S, har opstillet arbejdsplatform på sydfacaden. I løbet af et par uger vil vi også påbegynde på nordfacaden. I forbindelse med arbejder på syd og nordfacaden skal vi skifte fuger samt badeværelses-vinduer, og vi har behov for at komme ind i boligen. Dette kommer vi tilbage til i en ny information.  
Arbejde til udførelse        Følgende arbejder skal udføres:
Sydfacaden Fugerne omkring vinduerne er dårlige og skal skiftes. Facader skal gennemgås for huller og revner. Altanværn skal kontrolleres for huller og revner, dette både på ind- og udvendig side. Hvor der konstateres huller og revner vil disse blive repareret.  
Nordfacaden: Samtlige vinduer til badeværelser skal udskiftes. Vinduer til opgangen skal malerbehandles.   Facader skal gennemgås for huller og revner. Altanværn skal kontrolleres for huller og revner, dette både på ind- og udvendig side. Hvor der konstateres huller og revner vil disse blive repareret.
11. sal Facaderne skal renoveres. Der skal udføres både murer-reparationer og malerarbejder. Taget skal gennemgås og afhjælpes.    
  Byggeplads      Alle arbejder, på både syd- og nordfacade, vil blive udført fra arbejdsplatform. I vestenden (ved børnehaven) vil der desuden blive opstillet stillads, da vi ikke kan anvende arbejdsplatform dér.   Arbejdsplatformene er indhegnet således at man ikke kan komme til dem, og det er forsvarligt at færdes i området.  
Adgang til jeres bolig Reparation af de udvendige fuger på jeres vinduer fordrer desværre at vi skal åbne vinduerne. Vi har derfor behov for, at få adgang til jeres boliger således, at vi kan åbne og lukke vinduerne. Det fordrer at I, enten er hjemme, eller afleverer en nøgle til håndværkerne. Dette vil I modtage særskilt meddelelse om. Ligeledes vil det naturligvis kræve adgang til jeres bolig, når vi skal skifte badeværelsesvinduer mod nord. Mere om dette i en senere orientering herfra.  
 Beboerorienteringer  Nærværende orientering er den første i rækken af flere. Når vi har behov for, at komme ind i jeres boliger, vil I modtage særskilt advis fra entreprenøren. På disse orienteringer vil der være anført kontaktoplysninger, hvis I har behov for, at komme i kontakt med entreprenøren.  
  Byggeperiode    Vi forventer at kunne afslutte alle arbejder ultimo november. Vi kan dog blive udfordret såfremt vejret driller os. Når vi arbejder i højden er arbejdsplatformen vindfølsom, og der vil sikkert blive dage hvor vi ikke kan arbejde. Vi har indregnet dage i tidsplanen hvor vi er nødsaget at blive på jorden, men vi kender jo ikke det faktiske antal. Vejret kan vi ikke kontrollere.   Den daglige arbejdstid vil være fra kl. 7 og slutte ca. kl. 15.    

Såfremt der er spørgsmål til nærværende beboerinformation er I velkomne til at BBS på: bbs@solbakken.dk

Mvh BBS