Info vedrørende renovering IV

Renoveringen er godt i gang og skrider planmæssigt frem, nederst kan ses forskellen på de gamle fugebånd der bliver fjernet og de nye der sættes i .

Der er blevet spurgt ind til hvor længe altanerne skal holdes ryddet når tømrer har været forbi, det kan ikke siges helt præcist men man skal dog regne med at det tager ca 14 dage at gøre en hel opgang færdig med tømrer og murerarbejde, når stilladset flyttes væk fra opgangen kan man roligt sætte tingene tilbage på altanen.

Husk at kigge i postkassen efter varsling så håndværkerne kan få adgang til boligen, og aflever evt en nøgle hos beboerservice hvis det ikke er muligt at være hjemme.

Mvh Beboerservice

Forskellen på nyt og gammelt fugebånd