Beboerhuset

Beboerhuset er den lave bygning, der ligger mellem Solbakken og Otto Mønsted. I Beboerhuset kan du holde dine fester og dine større arrangementer.

 • Prisen er 100kr for et døgns leje.
 • Du kan leje Beboerhuset i et døgn, og ved bryllup, barnedåb i op til 2 døgn.
 • Du kan se hvornår Beboerhuset er ledigt i webreservationssystemet. En reservation løber fra kl. 12:00 på registreringsdagen og til kl. 12:00 dagen efter.
 • Nøglen til Beboerhuset afhentes i vaskeriets nøgleboks tidligst klokken 12.00 på reservationsdagen og afleveres samme sted senest klokken 12.00 den følgende dag.
 • Betalingen finder sted over vaskeriets afregning.
 • Beboerhuset har køkken med køle-/fryseskab, gaskomfur og stor ovn, grovkøkken med opvaskemaskine og køle-/fryseskab, to toiletter, en entré og selve festlokalet. I selve festlokalet findes en bar og et musikanlæg (musikanlægget tilhører kollegianerforeningen og serviceres ikke af beboerservice). Beboerhuset har service til 50 personer.
 • Husk at tømme opvaskemaskinen for vand efter endt vask.
 • Ved reservering af beboerhuset accepteres nedenstående regler:

 

FØR DIT ARRANGEMENT:

 • Låneren er selv ansvarlig for at have sat sig ind i alle regler, gamle som nye, omkring beboerhuset.
 • Kollegiet/udlåner påtager sig ikke noget ansvar for, at beboerhuset fungere optimalt ved udlån.
 • Der må ikke opklistres tape eller benyttes tegnestifter på vægge, lofter, lamper og døre. Overtrædelse heraf medfører erstatningskrav
 • Brandslukningsudstyret samt skiltning må ikke flyttes eller tildækkes, og brandmateriellet må kun anvendes ved brand. Misbrug af brandmateriel medfører erstatningsansvar.
 • Regler om el og musikanlæg er opslået og skal overholdes.
 • Læs brugsanvisningen til opvaskemaskine før brugen (hænger på væggen over opvaskemaskinen).

 

UNDER DIT ARRANGEMENT:

 • Luk alle døre, når der spilles musik.
 • Rygning er kun tilladt udendørs og det opsatte askebæger skal anvendes.
 • Fest, musik og højlydt tale må ikke finde sted udendørs.
 • Møbler og inventar må ikke bringes udenfor Beboerhuset.

 

EFTER DIT ARRANGEMENT:

 • Efter brug skal hele Beboerhuset, alt inventar og alt service rengøres.
 • Du skal selv medbringe alle rengøringsmaterialer.
 • Ved manglende rengøring, opkræves 200 kr. pr. påbegyndt mandetime, der anvendes til rengøring.
 • Ved sorte streger på gulv og vægge efter fodtøj opkræves 200 kr. pr. påbegyndt mandetime, der anvendes til rengøring.
 • Affald sorteres og afleveres i de relevante fraktioner i Glascontaineren og Miljøgården. (Det er ikke tilladt at henstille affald udenfor containerne, hvis der ikke er plads, så skal affaldet bringes ned i affaldsrummet i kælderens vestende.)
 • Skader på service, effekter og inventar i beboerhuset som følge af fejlagtig brug erstattes af lejer til nypris.
 • Tab af nøglen til Beboerhuset erstattes af lejer til nypris.

 

GENERELT GÆLDER, AT:

 • Inspektørens/Beboerservices henstillinger omgående skal efterkommes.
 • Alle afgørelser om overtrædelser af beboerhusets reglement afgøres på stedet af inspektøren eller dennes repræsentant.
 • Alle skader dækkes af lejer, uanset dennes ansvar herfor.