Akutliste

Udenfor beboerservices normale arbejdstid kan akutte og uopsættelig fejl/skader på bygningens installationer eller faste installationer i din lejlighed meldes til nedenstående vagttelefoner.

Kontakt eventuelt et medlem af beboerrådet før du kontakter vagttelefonen, da misbrug eller unødig brug af vagttelefonerne kan medføre, at du selv skal betale for udkald.

Skriv altid en mail til beboerservice efter kontakt med vagttelefonen.

El
Hvis elektriciteten er gået på hele kollegiet rettes først henvendelse til Radius på 70 20 58 00 (se driftstatus her), dernæst til vagttelefonen på 70 70 70 97 (Det’ Elektrikeren).   Hvis elektriciteten er gået i din lejlighed, og du har kontrolleret dine sikringer og HPFI-afbryder i opgangen, rettes henvendelse til vagttelefonen.

Vand/varme
Hvis vand/varme mangler i hele bygningen rettes først henvendelse til HOFOR på 38 88 24 24 (se driftstatus her), dernæst til vagttelefonen på 38 89 08 89 (VVS-vagten v/ De Blå Mænd). Hvis vand/varme mangler i dele af bygningen eller et vandrør er sprunget kontaktes vagttelefonen. Ved manglende vand i toilettet kontaktes beboerservice.

Elevator
Hvis elevatoren sidder fast med personer indeni rettes henvendelse til vagttelefonen på 44 88 89 99 (OTIS). Uden fastsiddende personer kontaktes beboerservice næste hverdag.

Internet
Kollegiet er ikke ansvarlig for internetforbindelsen. I tilfælde af manglende forbindelse kontaktes Bolignet Aarhus på 82 50 50 50 (se driftsstatus her).

TV
Kollegiet er ikke ansvarlig for TV-signalet. I tilfælde af manglende signal kontaktes YouSee på 70 70 40 40 (se driftstatus her)

Låst ude af en fællesfacilitet
Kontakt låsesmeden HV Låse på vagttelefon 70 20 87 97. Det skal være en beboer fra det lejemål som har lejet faciliteten som rekvirerer og er til stede ved indlåsningen. Man skal kunne dokumentere at man er berettiget til indlåsning vha. sygesikring eller lignende. Indlåsning sker for egen regning.

Låst ude af din lejlighed
Kontakt låsesmeden HV Låse på vagttelefon 70 20 87 97. Man skal kunne dokumentere at man er berettiget til indlåsning vha. sygesikring eller lignende. Indlåsning sker for egen regning.

Vaskeriet
Ved fejl på en eller flere vaske maskiner sendes mail til beboerservice. Fejlen udbedres førstkommende hverdag.

Ventilation
Lyder beredskabsstyrelsens luftsirener skal kollegiets ventilationsanlæg afbrydes. Nødafbryderen er placeret i vaskeriet til højre for vaskeriets bookingsystem. Nødafbryderen aktiveres ved tryk og kan kun afstilles af beboerservice. Nødafbryderen anvendes også ved synlig røgudvikling i nærområdet eller politiets og beredskabsstyrelsens varsling via radio, tv og højtalervogn.