Lobbyen

Lobbyen er placeret i stuen mellem opgang 12 og 14. I lobbyen kan du holde børnefødselsdage og mindre alkoholfrie arrangementer.

Reservation

 • Lobbyen lejes fra kl. 00.00 til kl. 23.59 på alle dage.
 • Lobbyen bookes via reservationssystemet i vaskeriet eller online.
 • Betalingen sker via huslejen sammen med vaskeriopkrævningen.
 • Nøglen til lobbyen afhentes i nøgleboksen i vaskeriet på dagen for reservationen.

Faciliteter

 • Lobbyen er udsmykket af kollegianerne med et cirkustema, og der findes borde og stole til ca. 25 personer. Desuden findes der køleskab og tekøkken med kaffemaskine og elkedel. Ved arrangementer i lobbyen anvendes parktoilettet, som der er direkte adgang til.

Regler

FØR DIT ARRANGEMENT:

 • Låneren er selv ansvarlig for at have sat sig ind i alle regler omkring beboerhuset.
 • Kollegiet/udlåner påtager sig ikke noget ansvar for, hvis lobbyen ikke fungerer optimalt ved udlån.
 • Der må ikke opklistres tape eller benyttes tegnestifter på vægge, lofter, lamper og døre. Overtrædelse heraf medfører erstatningskrav
 • Brandslukningsudstyret samt skiltning må ikke flyttes eller tildækkes, og brandmateriellet må kun anvendes ved brand. Misbrug af brandmateriel medfører erstatningsansvar.

UNDER DIT ARRANGEMET:

 • Luk alle døre, hvis der spilles musik.
 • Rygning er kun tilladt udendørs.
 • Alkohol er ikke tilladt i Lobbyen.

EFTER DIT ARRANGEMENT:

 • Efter brug skal hele Lobbyen, alt inventar og alt service rengøres.
 • Du skal selv medbringe alle rengøringsmaterialer.
 • Ved manglende rengøring, opkræves 200 kr. pr. påbegyndt mandetime, der anvendes til rengøring.
 • Ved sorte streger på gulv og vægge efter fodtøj opkræves 200 kr. pr. påbegyndt mandetime, der anvendes til rengøring.
 • Affald sorteres og afleveres i de relevante fraktioner i Glascontaineren og Miljøgården.
 • Skader på service, effekter og inventar i Lobbyen som følge af fejlagtig brug erstattes af lejer til nypris.
 • Tab af nøglen til Lobbyen erstattes af lejer til nypris.

GENERELT GÆLDER, AT:

 • Inspektørens/Beboerservices henstillinger omgående skal efterkommes.
 • Alle afgørelser om overtrædelser af beboerhusets reglement afgøres på stedet af inspektøren eller dennes repræsentant.
 • Alle skader dækkes af lejer, uanset dennes ansvar herfor