Beboerrådet

Beboerrådet er kollegianernes repræsentanter i ledelsen, og samarbejder med Beboerservice og Bestyrelsen i den daglige drift af kollegiet. Beboerrådets medlemmer og formand vælges af kollegianerne på beboermødet. Beboerrådet holder regelmæssige møder, som regel en gang om måneden (undtagen sommerferien). Beboerrådet træffer afgørelser på vegne af kollegianerne og det er rådets mandat at varetage kollegiets bedste interesser.

Beboerrådets ansvarsområder:
  • Kontaktled mellem Bestyrelsen og beboerne (via de to årlige Beboermøder: det ordinære og det ekstraordinære).
  • Overvåger ejendommens vedligeholdelsestilstand og påser, at der er god orden i kollegiet.
  • Daglig kontakt til driftslederen (Beboerservice)
  • Indkalder til og forestår beboermøder
  • Forelægger budget til godkendelse på beboermødet
  • Deltager i årlige driftsudvalgsmøder med driftsleder og KKIK
  • Beboerrådet kan træffe beslutning om drift og indretning af fællesarealer.

For mere information om forskrifter og lovgrundlag se “Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte” (Bekendtgørelse 666, retsinformation.dk)   Se referater fra beboerrådsmøder og beboermøder her. Se mødeindkaldelser her.

Beboerrådets medlemmer (pr. 17-11-2020)
NavnLokal nr.
Rannvá (formand)129
Benedikte102
Klara021
Freja
Julie
Astrid 096
Jónas120
Adeviye112
Ubesat
Ubesat
Ubesat