Beboerhuset

Beboerhuset er den lave bygning, der ligger mellem Solbakken og Otto Mønsted Kollegiet. I beboerhuset kan du holde fester og større arrangementer. Der er plads til ca. 50 personer.

Reservation

 • Beboerhuset kan lejes på hverdage (mandag – torsdag) eller en hel weekend (fredag-mandag).
 • Reservationen løber fra kl. 12.00 til kl. 11.59 på hverdage, og fra fredag kl. 12.00 til mandag kl. 11.59 ved leje i en weekend.
 • Beboerhuset bookes via reservationssystemet i vaskeriet eller online.
 • Betalingen sker via huslejen sammen med vaskeriopkrævningen.
 • Nøglen til beboerhuset afhentes hos beboerservice (BBS) tidligst klokken 12.00 på reservationsdagen og afleveres tilbage til BBS senest klokken 12.00 på reservationens sidste dag.
 • Beboerservice (BBS) giver ved udlevering af nøglen en introduktion til lokalet, faciliteterne og reglementet.
 • Det er gratis at låne beboerhuset til arrangementer åbent for alle kollegiets beboere. Kontakt beboerservice (BBS) for reservation.

Faciliteter/udstyr

 • Beboerhuset har anretterkøkken med køle-/fryseskab, gaskomfur og stor ovn, grovkøkken med opvaskemaskine, to toiletter, en entré og selve festlokalet. I selve festlokalet findes en bar og et Sonos musikanlæg (musikanlægget tilhører kollegianerforeningen og serviceres ikke af beboerservice)
 • Beboerhuset har borde, stole og service til 50 personer.

Regler for leje af beboerhuset

FØR DIT ARRANGEMENT:

 • Låneren er selv ansvarlig for at have sat sig ind i alle regler omkring beboerhuset.
 • Kollegiet/udlåner påtager sig ikke noget ansvar for, hvis beboerhuset ikke fungerer optimalt ved udlån.
 • Der må ikke opklistres tape eller benyttes tegnestifter på vægge, lofter, lamper og døre. Overtrædelse heraf medfører erstatningskrav.
 • Brandslukningsudstyret samt skiltning må ikke flyttes eller tildækkes, og brandmateriellet må kun anvendes ved brand. Misbrug af brandmateriel medfører erstatningsansvar.
 • Læs brugsanvisningen til opvaskemaskine før brugen (hænger på væggen over opvaskemaskinen).

UNDER DIT ARRANGEMENT:

 • Luk alle døre, når der spilles musik.
 • Rygning er kun tilladt udendørs på nordsiden. Det opsatte askebæger skal anvendes.
 • Fest, musik og højlydt tale må ikke finde sted udendørs.
 • Møbler og inventar må ikke bringes udenfor Beboerhuset.

EFTER DIT ARRANGEMENT:

 • Efter brug skal hele beboerhuset, alt inventar og alt service rengøres.
 • Der er rengøringsartikler til rådighed i beboerhuset.
 • Affald sorteres og afleveres i de relevante fraktioner i glascontaineren og miljøgården.
 • Skader på service, effekter og inventar i beboerhuset som følge af fejlagtig brug fratrækkes depositum.
 • Tab af nøglen til beboerhuset erstattes af lejer til nypris.

GENERELT GÆLDER, AT:

 • Inspektørens/Beboerservices henstillinger omgående skal efterkommes.
 • Alle afgørelser om overtrædelser af beboerhusets reglement afgøres på stedet af inspektøren eller dennes repræsentant.
 • Alle skader dækkes af lejer, uanset dennes ansvar herfor.