Bestyrelsen

Kollegiebestyrelsen (her bestyrelsen) har den overordnede ledelse af kollegiet og varetager dets anliggender efter bekendtgørelse nr. 340 af 1. juni 1993 med senere ændringer og kollegiets egne vedtægter.

Bestyrelsen skal så vidt muligt bestå af en ligelig repræsentation af beboerne og af repræsentanter udpeget af kommunalbestyrelsen og uddannelsesinstitutioner.

Bestyrelsen består af seks medlemmer og fire suppleanter. Kollegiets bestyrelsen er sammensat af:

  • 2 repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne
  • 2 repræsentanter og 2 suppleanter fra kollegiets beboerne (vælges på beboermødet)
  • 2 repræsentanter og 2 suppleanter fra udpeget af kommunalbestyrelsen

Medlemmer (pr. 2/9-2020)

NavnInstitution
Ole Bested (forperson)Københavns Universitet
Niels Henrik LarsenCBS
Jakob Forsberg LarsenBeboervalgt
Emilie ZimsenBeboervalgt
Jan FønssBorgerrepræsentationen
Anna Bylov KristensenBorgerrepræsentationen

Suppleanter (pr. 2/9-2020)

NavnInstitution
Astrid BundgaardBeboervalgt
Anne Sofie MeisnerBeboervalgt
Morten VestergaardBorgerrepræsentationen