Bestyrelsen

Kollegiebestyrelsen (her bestyrelsen) har den overordnede ledelse af kollegiet og varetager dets anliggender efter bekendtgørelse nr. 340 af 1. juni 1993 med senere ændringer og kollegiets egne vedtægter.

Bestyrelsen skal bestå af en ligelig repræsentation af beboerne og af repræsentanter udpeget af kommunalbestyrelsen og uddannelsesinstitutioner.

Bestyrelsen består af seks medlemmer og to suppleanter. Kollegiets bestyrelse er sammensat af:

  • 2 repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne
  • 2 repræsentanter og 2 suppleanter fra kollegiets beboerne (vælges på beboermødet)
  • 2 repræsentanter udpeget af kommunalbestyrelsen

Medlemmer (pr. 25.09.2023)

NavnInstitution
Ole Bested (bestyrelsesformand)Københavns Universitet
Anders Holm RasmussenKøbenhavns Universitet
Adeviye OkutanBeboervalgt
Rannvá Kildegaard JakobsenBeboervalgt
Jan FønssBorgerrepræsentationen
Anna Marie JensenBorgerrepræsentationen

Suppleanter (pr. 04.05.2023)

NavnInstitution
Astrid Rossau BundgaardBeboervalgt
Klara Møller RasmussenBeboervalgt

Udover bestyrelsen deltager fire repræsentanter fra Kollegiernes Kontor til bestyrelsesmøderne.