Kontakt

Adresse:

DSI Kollegiet Solbakken
Rektorparken 12-24
2450 København SV

Beboerservice (BBS)

Beboerservice (BBS) kan kontaktes vedr. lejemål, drift, fejl og mangler mv. Beboerservice har kontor i stueetagen mellem opgang 16 og 18.
Kontortid: Mandag-fredag 08.00-09.00 samt efter aftale. 

Email: bbs@solbakken.dk

Beboerrådet

Beboerrådet kan kontaktes vedr. forslag til  beboermødet eller spørgsmål vedr. beboerdemokratiet. Beboerrådet kan ikke besvare spørgsmål om ansøgninger og ventelister. Disse bedes rettes til Kollegiernes Kontor i København (KKIK).

Email: beboerraadet@solbakken.dk

Bestyrelsen

Bestyrelsen er kollegiets øverste myndighed og kan kontaktes vedr. diverse sager. 

Email: bestyrelsen@solbakken.dk

Kollegianerforeningen

Kollegianerforeningen kan kontaktes vedr. kollegianerforeningensmøder og ansøgning om midler. 

E-mail: kollegianerforeningen@solbakken.dk

Kassereren kan kontaktes på kassereren@solbakken.dk. Husk at vedhæft kvittering samt dit reg. og kontonr.

Administrator

Kollegiet administreres af Kollegiernes Kontor i København (KKIK). Alle spørgsmål vedr. venteliste, ansøgning, huslejeopkrævning mv. rettes hertil. 

E-mail: kkik@kollegierneskontor.dk