Beboermøde 27/11/23

Tak for den gode opmødning og debat!

Referatet fra mødet er lagt ud på hjemmesiden. Afstemninger står under 3. punkt.

I slut oktober og midt november har der også været beboerrådsmøde og kollegianerforeningsmøde. Referaterne kan læses her på siden.