Affaldssortering

I forbindelse med tømning af containere i affaldsskakterne, oplever vi desværre at der bliver smidt en masse ting i skakterne som burde sorteres.

Sidste uge fandt vi blandt andet køkkenknive, rivejern, glas og batterier i containerne, og hvis man smider et syltetøjsglas i skakten kan jeg godt afsløre at det smadrer når det lander. Så husk at sortere, der er kildesortering i containergården til metal, pap, papir, bio, batterier samt glascontainer over for gården.

Alle poser der smides i skakten skal bindes i toppen, som det ses på billedet nedenunder åbner poserne sig når de lander, til stor gene for personalet der skal stå og skovle det op, hvis man har madrester eller lignende så brug gerne en ekstra pose, bleer skal også i pose da de ikke holder sig lukket når de lander.

Mvh Beboerservice

Affald sat på jorden i containergård Et typisk affaldsrum mandag morgen

Info vedrørende renovering IV

Renoveringen er godt i gang og skrider planmæssigt frem, nederst kan ses forskellen på de gamle fugebånd der bliver fjernet og de nye der sættes i .

Der er blevet spurgt ind til hvor længe altanerne skal holdes ryddet når tømrer har været forbi, det kan ikke siges helt præcist men man skal dog regne med at det tager ca 14 dage at gøre en hel opgang færdig med tømrer og murerarbejde, når stilladset flyttes væk fra opgangen kan man roligt sætte tingene tilbage på altanen.

Husk at kigge i postkassen efter varsling så håndværkerne kan få adgang til boligen, og aflever evt en nøgle hos beboerservice hvis det ikke er muligt at være hjemme.

Mvh Beboerservice

Forskellen på nyt og gammelt fugebånd