Beboerrådsmøde 11.05.2021

Næste beboerrådsmøde afholdes d. 11. maj 2021 kl. 17-20 i beboerhuset.

Deltagere
Beboerrådsmedlemmer valgt på beboermødet kan deltage og har stemmeret.
Øvrige beboere kan deltage som observatører, dvs. uden stemmeret.

Send en mail til beboerraadet@solbakken.dk hvis du ønsker at deltage.

Dagsorden

 1. Formalia
  1. Valg af referent og dirigent
  1. Godkendelse af dagsorden
 2. Meddelelser
  1. Til og fra BBS
  1. Til og fra bestyrelsen
 3. Aktuelle sager
 4. Indkomne sager
 5. Eventuelt

Forslag som ønskes diskuteret på mødet kan sendes via mail (beboerraadet@solbakken.dk) senest d. 8. maj 2021.