Kollegianerforening

Hvad er kollegianerforeningen?

Kollegianerforeningen ledes og drives af kollegianere, og er ikke en del af Beboerrådet eller Bestyrelsen. Kollegianerforeningen kan bedst beskrives som en aktivitets- og hyggeforening, hvor forskellige udvalg har påtaget sig ansvaret med at arrangere aktiviteter, fastholde traditioner eller opretholde driften af forskellige faciliteter som motionsrum eller værksted.

Det er frit frem for alle kollegianere at komme med forslag til udvalgene om aktiviteter, nye indkøb eller ændringer, samt at starte egne udvalg i samarbejde med kollegianerforeningen.

Kollegianerforeningen holder regelmæssige møder, som annonceres på opslagstavlen i hver opgang. Udvalgene kan også holde møder internt hvor de diskuterer kommende arrangementer eller lignende.

Kollegianerforeningen råder over økonomiske midler. Hver husstand på Solbakken betaler månedligt kr. 50,- til fællesskabet, og udvalgene kan søge om at bruge disse midler til arrangementer eller opgraderinger. For eksempel har der været afsat midler til sommerfester, fælles morgenmad og indkøb af nyt udstyr til motionsrummet og værkstedet.

Kollegianerforeningens konto administreres af kassereren. Har man haft et udlæg for kollegianerforeningen, som falder indenfor fællesmødets bevillinger, såsom reparation af kollegianerforeningens ladcykel, udgifter til et udvalg under kollegianerforeningen, arrangementer og udgifter vedtaget på fællesmødet, så refunderes denne ved, at et billede/scan af kvitteringen sendes til kassereren@solbakken.dk eller ved at lægge kvitteringen i en konvolut med påskriften “kassereren” i beboerservices postkasse og give meddelelse herom til kassereren@solbakken.dk.

………………………..

Ønsker du at komme med et punkt til drøftelse på næstkommende kollegianerforeningsmøde kan du skrive til kollegianerforeningen@solbakken.dk senest en uge før mødet.

Ønsker du at stille et forslag til brug af foreningens midler kan du udfylde dette skema senest en uge før næstkommende møde.

Se referater og dagsordner her.

……………………….

Har du spørgsmål til kollegianerforeningens arbejde kan skrive til styregruppen på: kollegianerforeningen@solbakken.dk.

Læs Kollegianerforeningens vedtægter her.

………………………

Læs mere om udvalgsarbejde her.