Faciliteter

Oversigt over faciliteter på Solbakken

AutostoleI vaskeriet findes fem autostole til børn i forskellige aldre. Autostolene tilhører kollegianerforeningen.
 
Autostolene kan lånes gratis og skal bookes i mappen i vaskeriet.
 
Fejl, mangler eller overtrædelse af reglerne meddeles kollegianerforeningen.
BarBaren er placeret på 11. sal i opholdsrummet.

Baren drives af barudvalget som er en del af kollegianerforeningen. Kun nøgleansvarlige barudvalgsmedlemmer har nøgle til baren.

Barudvalget holder jævnligt arrangementer, kontakt barudvalget eller kollegianerforeningen, hvis du vil vide mere.
BarnevognsrumI kælderen mellem opgang 18 og 20 findes et aflåst rum til opbevaring af barnevogne. Du kan få udleveret nøgle hertil ved henvendelse til beboerservice.

Barnevogne må ikke henstilles i opgangene, under trappen eller i pergolaen.
  
Efter opslag foretager beboerservice jævnligt oprydning blandt barnevognene.
BeboerhusDen lave bygning mellem kollegiet Solbakken og Otto Mønsted Kollegiet er beboerhuset. Læs mere om beboerhuset her.
 
Reservation sker via bookingsystemet.

Reglementet for beboerhuset er udformet af beboerrådet og vedtaget af beboermødet. 

Fejl, mangler eller eventuelle overtrædelser af reglementet behandles af beboerservice.
BookingsystemI vaskeriet findes skærmen til bookingsystemet. Bookingsystemet styrer reservation af vaskemaskiner og tørretumblere samt reservationen af overnatningsfaciliteter, lobby og beboerhus samt kollegiets ladcykler.

Reservation sker på skærmen ved hjælp af vaskechippen eller online. Adgang online sker med brugernavn og password, som udleveres ved henvendelse til beboerservice.
 
Afregning af reservationer og leje sker via huslejen.
 
Fejl, mangler og eventuelle klager rettes til beboerservice.
BålpladsPå legepladsen foran kollegiet findes en bålplads. Bålpladsen kan benyttes af alle uden forudgående reservation. Husk at bruge tørt brænde for at mindske lugtgener mest muligt. Bål slukkes grundigt inden pladsen forlades.

Det er muligt at ansøge kollegianerforeningen om penge til køb af brænde til bålet.
CykelparkeringForan kollegiet findes en cykelbue med cykelstativer til parkering af tohjulede cykler.
 
I kælderen mellem nr. 18 og 24 findes yderligere to områder til parkering af cykler. Cykelkælderen har indgang fra Vigerslev Allé.
 
Cykler må ikke fastlåses til stativerne.
 
Ved beboerhuset findes et område til parkering af ladcykler. Ladcykler må fastlåses til den opsatte stang.
 
Efter opslag foretager beboerservice jævnligt oprydning blandt cyklerne. Uafhentede cykler afleveres som hittegods.
CykelpumpeVed beboerhuset og i værkstedet mellem opgang 18 og 20 findes kompressorer til pumpning af cykler.
 
Cykelpumpen aktiveres ved tryk på den grå kontakt på væggen.
 
Eventuelle fejl meldes til beboerservice.
DepotI kælderen mellem opgang 16 og 18 findes depotet, hvor beboerne kan få tildelt en mindre hyldeplads til opbevaring.
 
Tildeling af hyldeplads varetages af beboerservice.

Bemærk at nummeret på hyldepladsen ikke stemmer overens med lokalnummer. Alle beboere har adgang til depotet og opmagasinering sker på eget ansvar.
 
Beboerservice foretager jævnligt oprydning og udsortering af ulovligt henstillede genstande.
FlagstangPå parkeringspladsen foran kollegiet finder du kollegiets flagstang, som kan anvendes på flagdage og andre festlige lejligheder.
 
Flagene til flagstangen finder du i vaskeriet. Der findes både et dansk, islandsk og færøsk flag. Flagene tilhører kollegianerforeningen.
 
Sætter du flaget, er du ansvarlig for at nedtage det igen i overensstemmelse med flagreglementet.
GenbrugsrumI miljøgården har kollegiet et genbrugsrum.
 
Her sættes brugbare møbler, legetøj, bøger og andre genstande til fri afhentning.
 
Bytterummet hører under kollegianerforeningen og udsorteres jævnligt af genbrugsrumsudvalget
GrillI parken er opstillet en grill, som frit kan benyttes, når blot den slukkes efter brug. Der er ligeledes en affaldsspand til grillkul og aske.

Grillen tilhører kollegianerforeningen, og eventuelle fejl/mangler meldes til kollegianerforeningen.
HøjbedeForan kollegiet findes en to højbede med krydderurter og lignende. Krydderurterne kan frit benyttes.

Bag hønsehuset findes 10 højbede som hver sæson fordeles blandt ansøgere. Fordelingen findes sted i foråret og typisk deles to familier om ét højbed. Det er ikke tilladt at plukke/høste fra bedene. Husk også at hold øje med at børn ikke høster/plukker.

Haveudvalget som er en del af kollegianerforeningen er ansvarlig for højbedene
HønsI parken findes kollegiets hønsegård “Omeletten”. Hønseudvalget er ansvarlig for hønsene og pasning sker efter en turnusordning, hvor alle kollegiets familier har mulighed for at melde sig på. Der bliver typisk fordelt pasning for 4-6 måneder af gangen – følg med på Facebook i gruppen Omeletten.

En familie har ansvar for pasning af høns én uge ad gangen og får alle æg i denne uge.

KonferencerumPå 11. sal mellem bygningen og kollegiets gamle skorsten findes konferencerummet med plads til max. 10 personer.
Indgang til konferencerummet sker fra opgang 12, 11. sal.

Konferencerummet kan reserveres til gruppearbejde eller beboerdemokratisk arbejde. Reservation sker på kalenderen på døren.

Fejl eller mangler meddeles til beboerservice.
LadcyklerKollegiet råder over to ladcykler, som kan reserveres. Ladcyklerne reserveres via bookingsystemet og nøglerne hænger i nøgleboksen.

Ladcyklerne tilhører kollegianerforeningen.

Fejl, mangler eller eventuelle overtrædelser af reglerne meddeles til kollegianerforeningen.
LegerumPå 11. sal mellem opgang 12 og 14 findes et legerum (indendørs legeplads) i opholdsstuen. I legerummet er der legehus og andet legeudstyr. Alt legetøj tilhører kollegianerforeningen.

Legerummet er omfattet af reglementet for opholdsstuen, som er udformet af beboerrådet og vedtaget af beboermødet.

Beboerservice fører tilsyn med legerummet. Fejl og mangler meddeles til beboerservice.
LobbyVed pergolaen mellem opgang 12 og 14 findes lobbyen, som kan reserveres til børnefødselsdage og andre alkoholfrie arrangementer. Læs mere om lobbyen her.

Lobbyen reserveres via bookingsystemet.

Reglementet for lobbyen er udformet af beboerrådet og vedtaget af beboermødet.

Fejl, mangler eller eventuelle overtrædelser af reglementet behandles af beboerservice.
LæsesalPå 11. sal mellem opgang 16 og 18 findes læsesalene. I den ene læsesal er der læsepladser, mens der er sofaer i den anden. Der er adgang til trådløst internet. Læsepladserne kan frit anvendes.

Den bagerste læsesal er stilleområde, hvor samtale ikke må finde sted.

Læsesalene reglement er udformet af beboerrådet og vedtaget på beboermødet.

Fejl eller mangler meddeles til beboerservice.
MiljøgårdMiljøgården ligger ved parkeringspladsen foran kollegiet.

I miljøgården finder du plads til storskrald og affald sorteres i pap, papir, metal, plast, kompost, farligt affald (batterier, maling, kemi, sprayflasker og el-pærer) og bioaffald. I miljøgården ligger bytterummet også.

Fejl, mangler eller spørgsmål kan rettes til beboerservice.
MotionsrumMotionsrummet ligger i kælderen mellem opgang 12 og 14. I motionsrummet findes diverse motionsredskaber, vægte og fitnessredskaber. Motionsrummet er til fri afbenyttelse og adgang sker med saltonøglen. Nøglen skal aktiveres hos beboerservice før den virker.

Motionsredskaber, vægte og fitnessredskaber tilhører kollegianerforeningen. Fejl og mangler meddeles kollegianerforeningen.
MotorcykelparkeringDer findes to områder til parkering af motorcykler. Det ene er placeret på parkeringspladsen foran beboerhuset og det andet er et aflåst rum ved opkørslen fra kælderen under opgang 24. V

ed registrering af din motorcykel hos beboerservice opdateres saltonøglen til det aflåste rum.

Fejl og mangler rettes til beboerservice.
NøgleboksI vaskeriet findes nøgleboksen. I nøgleboksen findes nøgler til overnatningsfaciliteter, lobby og beboerhus. Desuden findes nøglerne til kollegianerforeningens ladcykler her. Adgang til nøgleboksen opnås med saltonøgle.

Fejl og manglende nøgler til overnatningsfaciliteter, lobby og beboerhus meddeles til beboerservice.
Opholdsrum (11. sal)På 11. sal mellem opgang 12 og 14 findes kollegiets opholdsrum. Her finder du udover legerum, sofahjørne, bordfodbold, dart og TV også kollegianerforeningens bar. Opholdsrummet er til fri afbenyttelse og kan ikke reserveres. Alt inventar tilhører kollegianerforeningen.

Læs mere om 11. sal her.

Fejl og mangler meddeles beboerservice. Overtrædelse af reglementet håndteres af beboerservice.
OvernatningsfaciliteterKollegiet råder over seks muligheder for overnatning til gæster. Tre af dem er placeret på 11. sal med udgang til svalegangen, og tre er placeret i stueetagen mellem opgang 18 og 20.

Du kan læse mere de enkelte overnatningsfaciliteter her.

Overnatningsfaciliteterne reserveres via bookingsystemet.

Fejl og mangler meddeles til beboerservice. Eventuelle overtrædelser af reglementet håndteres af beboerservice.
PakkerummetI vaskeriet finder du pakkerummet, hvor PostNord og GLS kan henstille pakker, når modtageren ikke er hjemme. Pakkerummet er videoovervåget.
ParkenForan kollegiet ligger Rektorparken. Kollegiets matrikel går ud i parken, men vedligeholdes af kommunen efter aftale om offentlig adgang til matriklen.

I parken findes flere bord-/bænkesæt, som tilhører kollegianerforeningen. Herudover findes hønsehus og højbede samt grill som også tilhører kollegianerforeningen.
ParkeringI opkørslen samt foran beboerhuset er kollegiets parkeringspladser placeret. Parkering kræver parkeringskort, som udleveres af beboerservice ved indflytning. P-tilladelsen skal placeres synligt i køretøjets forrude, før end den er gyldig.

Det er ikke tilladt at parkere uden for de opmærkede parkeringsbåse.

Overholdelse af parkeringsreglerne varetages Dansk P-kontrol.
ParktoiletVed pergolaen mellem opgang 12 og 14 findes parktoilettet. Parktoilettet er et handicaptoilet. Parktoilettet har også et puslebord. Parktoilettet kan frit benyttes og adgang opnås med saltonøgle.

Fejl og mangler meddeles til beboerservice.
SpecialerumPå 11. sal findes seks specialerum af forskellige størrelser. Alle specialerum har bord, kontorstol, reol og whiteboard. Specialerummene kan reserveres i op til 3 måneder ad gangen. Hvert lejemål kan maksimalt have 3 aktive reservationer. Reservation sker hos beboerservice.

Reglementet for specialerummene er udformet af beboerrådet og vedtaget af beboermødet. Fejl, mangler og eventuelle overtrædelser af reglerne kan rettes til beboerservice.
SymaskineKollegianerforeningen råder over en symaskine som kan lånes ved henvendelse til beboerservice. Symaskinen lånes for én uge ad gangen med mulighed for forlængelse.

Fejl og mangler meddeles til kollegianerforeningen.
ToiletterPå kollegiet er der fællestoiletter tre steder, hvoraf det ene er et handicaptoilet. På 11. sal findes der toiletter ved opholdsrummet og i forbindelsesgangen ved jomfruburet. Handicaptoilettet findes ved pergolaen og kaldes parktoilettet.

Fejl og mangler meddeles til beboerservice.
TøjbytteI kælderen mellem opgang 18 og 20 findes tøjbyttecontaineren. Her kan man henstille renvasket tøj, som man ikke længere har brug for.

Tøjbytteudvalget, som er en del af kollegianerforeningen, afholdes jævnligt tøjbytte i lobbyen.
VandpostKollegiet har to udendørs vandposter. Ved parktoilettet mellem opgang 12 og 14 findes en vandpost, som aktiveres ved tryk på kontakten på væggen. I miljøgården findes en vandpost ved rummet med farligt affald.

Fejl og mangler rettes til beboerservice.
VaskeriI stueetagen mellem opgang 14 og 16 findes kollegiets fællesvaskeri. I vaskeriet finder du vaskemaskiner, tørretumblere, nøgleboks og bookingsystemet.

Læs mere om vaskeriet her.

Fejl og mangler meddeles til beboerservice.
VærkstedI kælderen mellem opgang 18 og 20 findes kollegiets fællesværksted. Her finder du plads til ”gør det selv”-projekter. Det er også muligt at låne diverse håndværktøj, fx slagboremaskine, skruemaskine mv.

Nøgle til værkstedet kan lånes af medlemmer af kollegianerforeningens værkstedsudvalg. Alt inventar og værktøj tilhører kollegianerforeningen.

Fejl, mangler og eventuelle overtrædelser af reglerne rettes til kollegianerforeningen.