Info vedrørende renovering II

På tirsdag d.25-05-2021 starter leverandøren op med at lægge køreplader langs facaden mod parken. I den forbindelse er det vigtigt at området omkring søjlerne er ryddet for cykler, barnevogne og lignende så de kan komme til.

Der vil i de kommende måneder under renoveringen blive lidt trangt i cykelstativerne og der kan opstå situationer hvor der skal flyttes lidt rundt, så det er vigtigt at cykler ikke er låst fast til stativerne.

Med venlig hilsen

Beboerservice